Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

O BIURZE PROJEKTÓW

Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp. z o.o. działa od 2003 roku i jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się biur tego typu w Polsce. Realizujemy projekty infrastrukturalne. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu infrastruktury, co zapewnia najwyższą jakość naszych usług projektowych. W każdy projekt angażujemy się z wielką pasją. Nasz zespół składający się z projektantów z wieloletnim doświadczeniem oraz z młodych inżynierów gwarantuje Państwu profesjonalizm, wiedzę i kompetencje, zaangażowanie i entuzjazm co przekłada się na czas i jakość wykonywanych zadań.

 

ul. Niedziałkowskiego 6

45-085 Opole

INWESTOR ZADANIA

Lokalizacja:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie opolskim, powiecie opolskim na terenie Gminy Niemodlin oraz Gmina Dąbrowa.

Orientacyjna długość odcinka to: 3,5 km

Kilometraż odcinka: 88+500 (koniec Obwodnicy Niemodlina) - 92+000

INFORMACJE NT. INWESTYCJI

Cel zadania inwestycyjnego:

Celem inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Niemodlin (koniec oddanej do użytku Obwodnicy Niemodlina) - Dąbrowa, do przekroju 2x2 wraz z budową m. in. obiektów inżynierskich, budową przejść dla zwierząt oraz innych urządzeń ochrony środowiska, dostosowanie jej do nośności 11,5 t/oś oraz budową dróg dojazdowych do obsługi terenów przyległych, budową infrastruktury związanej z drogą, kanału technologicznego, a także przebudową kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.

Głównym celem realizacji przedmiotu zamówienia jest opracowanie Koncepcji Programowej oraz uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) dla przedmiotowej inwestycji.

Stan istniejący:

Istniejąca droga krajowa nr 46 przeprowadza ruch tranzytowy z autostrady A4

(poprzez Węzeł Opole - Zachód) oraz z Obwodnicy Niemodlina (oddanej do użytku w

roku 2021). Droga na przedmiotowym odcinku posiada przekrój 1x2 o szerokości

jezdni 7,0 - 11,0 m.

 

Rozpatrywany odcinek drogi krajowej nr 46 rozpoczyna swój bieg

w km 88+500 (zakończenie realizacji Obwodnicy Niemodlina), w dalszej 

kolejności przebiega nad Autostradą A4 (Węzeł Opole - Zachód), poprzez 

skrzyżowanie typu rondo (łącznice wjazdowe/zjazdowe) na Autostradę A4. 

Następnie droga przebiega przez tereny leśne.

 

Stan projektowany:

 

Podstawowe parametry techniczne:

 

Droga krajowa nr 46

 • klasa techniczna GP

 • prędkość projektowa 80 km/h

 • przekrój drogi: 2x2

 • szerokość jezdni 2x7,00 m

 • dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 11,5 t / oś

 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in. :

 

 • początek rozbudowy istniejącego odcinka drogi krajowej nr 46 - od końca Obwodnicy Niemodlina

 • rozbudowa drogi krajowej nr 46 do przekroju 2x2

 • budowa obiektów inżynierskich (nad Autostradą A4)

 • budowa skrzyżowania typu rondo (rozbudowa istniejącego skrzyżowania)

 • budowa dodatkowych jezdni do obsługi przyległego terenu

 • budowa przejść dla zwierząt

 • budowa urządzeń ochrony środowiska

 • budowa urządzeń wyposażenia drogi

 • budowa kanału technologicznego

 • budowa systemu odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego

 • budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu typu rondo

 • przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej